αριθμούς

Αφού ξεκινήσαμε τις δραστηριότητές μας τον Απρίλιο του 2020, εισαγάγαμε τους μηνιαίους (και τελικά ετήσιους!) αριθμούς μας για να απεικονίσουμε το έργο μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με συνοπτικό και ελκυστικό τρόπο.